Kilka słów o nas

Mecenat Sztuki Marszand.eu promuje i wspiera rozwój talentów przedstawicieli sztuki współczesnej, zapewniając im m.in. profesjonalną opiekę i mecenat, a także popularyzując twórczość mniej znanych artystów.

Podejmowane przez nas działania opieramy na bezpośredniej współpracy z artystami, dzięki temu możemy się pochwalić ciekawymi, czasem jeszcze mało znanymi nazwiskami i wyjątkowymi dziełami na rynku sztuki, robiąc to, co kochamy - uwrażliwiając społeczeństwo na sztukę!

Roztaczamy mecenat, pod którego skrzydłami znajdują się artyści tworzący niezwykłe dzieła sztuki współczesnej skierowane do świadomych odbiorców. Pod naszą opieką znajdują się artyści, którym kompleksowo pomagamy w pielęgnowaniu najważniejszych wartości, jakim jest budowanie współczesnego dziedzictwa kulturowego, promocji sztuki oraz otwartości przy tworzeniu własnego portfolio. Popularyzacja także początkujących twórców oraz ich prac oraz zakorzenienie w świadomości odbiorców wymaga nowego spojrzenia na sztukę współczesną i sprawia, że pragniemy powiększyć dorobek artystycznego świadectwa.

Mecenat Sztuki Marszand.eu dysponuje nie tylko świetnym zapleczem artystycznym. Dodatkowo współpracujemy z zespołem specjalistów związanych z rynkiem sztuki oraz domami aukcyjnymi i galeriami sztuki przy kompleksowym wsparciu i budowie dorobku artystycznego swoich podopiecznych.

Mecenat Sztuki

MARSZAND.eu dysponuje nie tylko świetnym zapleczem artystycznym, współpracuje przy okazji z zespołem specjalistów związanym z rynkiem sztuki oraz galeriami sztuki przy kompleksowym wsparciu i budowie dorobku artystycznego swoich podopiecznych. Chcą wprowadzić ich nieznane, zaskakujące, jakże fascynujące dzieła sztuki do szerszego obiegu publicznego, chroniąc współczesnych śladów polskości kultury. To promowanie dotąd niepokazywanych i zaskakujących prac sprawiło, że pragniemy popularyzować ich twórczość do szerszego grona odbiorców. W sposób niezwykły artyści opowiadają o sztuce, ponieważ są to pasjonaci wrażliwi na piękno i odbiór sztuki.

„Sztuka nie jest lustrem, które może podtrzymywać społeczeństwo, ale młotem, za pomocą którego można je kształtować."

- LEON TROCKI

Dlaczego my?

OTO KILKA ZALET,
KTÓRE NAS WYRÓŻNIAJĄ

Kształtowanie

świadomości odbiorców oraz promowanie młodej sztuki

Kreowanie

wartościowego świata sztuki przez popularyzację dotąd nieznanych dzieł

Szerzenie

w własnej świadomości obrazów i umiejętne opowiadanie o sztuce

Uwrażliwienie

grona odbiorców na piękno sztuki i pokazanie jej niebywałego charakteru

Wspieranie

młodych artystów w zakresie promocji i pomocy w rozwoju

Kultywowanie

wartości sztuki, poprzez organizację wystaw, wernisaży, spotkań ze sztuką oraz promocji artystów